W33-výroba kanálů N a vrtání otvoru ds

 

     Pokud potřebujete ložisko v provedení W33 a nemáte ho, ale máte standardní ložisko, firma SKL d.o.o. Sarajevo je schopna provést závěrečné zpracování standardního ložiska a podle SKF standartů a podle níže uvedené tabulky provede dopracování do konstrukce W33.

 

         

Vnější

 průměr D Počet otvorů
od do  
  180 4
180 500 6
500 1600 8

 

Šířka ložiska B Šířka kanálů N Průměr otvoru ds
od do    
18 30 5 2,5
30 40 6 3
40 50 7 4
50 65 8 5
65 80 10 6
80 100 12 8
100 120 15 10
120 160 20 12
160 200 25 15
200 250 30 20
250 315 35 20
315 400 40 25
400   40 25

N - výroba kanálů

ds - vrtání otvorů