W33-izrada kanala N i bušenje rupa ds

 

     Ukoliko trebate ležaj sa izvedbom W33 a nemate ga nego imate standardni ležaj, firma SKL d.o.o. Sarajevo je osposobljena da izvrši doradu na standardnom ležaju te Vam prema SKF standardima a prema donjoj tabeli izvrši doradu i uradi Vam konstrukciju W33.

 

         

Vanjski

 prečnik D Broj otvora
od do  
  180 4
180 500 6
500 1600 8

 

Širina ležaja B Širina kanala N Prečnik rupe ds
od do    
18 30 5 2,5
30 40 6 3
40 50 7 4
50 65 8 5
65 80 10 6
80 100 12 8
100 120 15 10
120 160 20 12
160 200 25 15
200 250 30 20
250 315 35 20
315 400 40 25
400   40 25

N - izrada kanala

ds - bušenje rupa