Vstup do továrny

( na fotografii je pan Ismet Kasum, ředitel firmy Kasumex a partner firmy SKL )