Dobro došli na internet stranice firme

Kasumex

 

     Firma Kasumex spol. s r.o. osnovana je 1994 godine. Sjedište firme je u Brnu - Češka Republika.

     Osnovna djelatnost firme do 2000 godine je saradnja sa BOSANSKOHERCEGOVAČKIM firmama iz oblasti šumarstva, šumske mehanizacije, kao i prodaja ležaja i komponenti za ležaje.

     U 2000 godini firma Kasumex spol. s r.o. ulaže značajan dio finansijskih sredstva i otvara firmu pod nazivom SKL d.o.o. Sarajevo. Osposobljene su mašine NATIONAL 625 i NATIONAL 750. Iste godine počinje proizvodnja hladnokovanih valjaka za potrebe proizvodnje valjčanih i cilindričnih ležaja.

     Kompletnu ponudu naše firme možete naći u katalogu.