Ulaz u fabriku

( na slici je Ismet Kasum direktor firme Kasumex i partner firme SKL )